Palvelut


  • Puutavaran lähikuljetus

  • Harvennushakkuut

  • Energiapuun korjuut

  • Vesakkoraivaus

  • Tienreunojen niitto

  • Sekä monenlaisia viheralueiden töitä

Koneyrittäjä Lasse Aro-Heinilä, Olkiluodontie 171, 27150 EURAJOKI, Puh. 0400757898Mobiili